CƠ KHÍ

Chúng tôi cung cấp các thiết bị cơ khí, chế tạo máy chuẩn Châu Âu.
Tháng Chín 24, 2018

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NẬM BAN 2

Tháng Chín 5, 2018

CẦU BẠCH ĐẰNG

Tháng Chín 5, 2018

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NẬM BAN 1

Rasmus Ristolainen Jersey