CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NẬM XE 2
Tháng Mười 31, 2019
Tài liệu Công ty Cổ phần Thủy điện Thành Phát Lai Châu
Tháng Mười Một 4, 2019

Tài liệu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Phát

  • Giấy chứng nhận Đăng ký doang nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Phát:  File đính kèm
  • Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng: File đính kèm
  • Bảng tổng hợp báo cáo sửa chữa xe – máy – thiết bị Dựa án Nậm Ban 1:  File đính kèm
  • Bảng tổng hợp báo cáo sửa chữa xe – máy – thiết bị Dựa án Nậm Củm 4:  File đính kèm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rasmus Ristolainen Jersey