Thanh Phat invests in the most modern solar cell production line in Vietnam
Tháng Ba 24, 2018

Thanh Phat is the general contractor for Nam Ban 2 hydropower project

The Nam Ban 2 hydropower plant is invested by the Nam Ban 2 Hydropower Company with a installed capacity of 22 MW, providing 84.87 million KWh of electricity for the Lai Chau power grid.

1e10b8007fb191efc8a0

dd01859c422dac73f53c

ee79ea362d87c3d99a96

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rasmus Ristolainen Jersey