BACH DANG BRIDGE
Tháng Chín 6, 2018
NAM BAN 2 HYDROPOWER PROJECT
Tháng Chín 6, 2018

NAM BAN 1 HYDROPOWER PROJECT

Nam Ban 1 hydropower project

Location: Nam Ban-Sin Ho Commune, Lai Chau Province
Turbine type: Francis horizontal axis turbine
Calculated water column: 106.01 m
Installed capacity: 2 x 3150 kW

image_1415695231-862x464

IMG_1011

IMG_1331

Information about the project

The performer

admin

Time

17, July, 2018

Categories
Mechanical

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rasmus Ristolainen Jersey