Tài liệu Công ty Cổ phần Thủy điện Thành Phát Lai Châu
Tháng Mười Một 4, 2019

Tài liệu Công ty Cổ phần Thủy điện Sìn Hồ

TT Số hiệu Nội dung / Trích yếu vặn bản Ngày tháng Đính kèm
1 6200096701 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty Cổ phần 9/1/2018 File đính kèm
2   Biên bản tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp 13/7/2018 File đính kèm
3 4275/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lai Châu 14/11/2018 File đính kèm
4 910/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Chản   File đính kèm
5   Cam kết cung cấp tín dụng 10/1/2019 File đính kèm
6 43/SKHĐT-ĐKKD V/v Lấy ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Chản   File đính kèm
7 1382/SCT-QLNL V/v Thẩm tra thiết kế cơ sở thủy điện Nậm Chản 27/11/2019 File đính kèm
8 06/2019/CV-NL V/v Đăng ký nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án thủy điện Nậm Chản vào kế hoạch sử dụng đất 2019 của huyện Sìn Hồ   File đính kèm
9 02/QĐ-TĐSH V/v phê duyệt lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, TKCS, TKKT dự án thủy điện Nậm Chản   File đính kèm
10 81/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định TKCS Thủy điện Nậm Chản 17/01/2020 File đính kèm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rasmus Ristolainen Jersey