PIN SERVER FUNCTION HOUSING 300MW QUALITY TECHNOLOGY IN HUNG YEN
Tháng Chín 7, 2018
CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NẬM BAN 2
Tháng Chín 24, 2018

THANH PHAT ELECTRIC FACTORY

THANH PHAT ELECTRIC FACTORY

Thanh Phat Corporation invested to build a solar power plant up to 300MW capacity with investment limit up to 350 million USA.

10_tmhz

Lerri_Longi_pv_power_plant_china_crop_750_257_80_s

Information about the project

The performer

admin

Time

16, July, 2018

Categories
Solar

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rasmus Ristolainen Jersey