THỦY ĐIỆN

Tổng công ty Thành Phát tham gia xây dựng các công trình thủy điện lớn bậc nhất cả nước.
Tháng Mười 31, 2019

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NẬM XE 2

Tháng Mười 31, 2019

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NẬM XE 2A

Tháng Một 11, 2019

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NẬM CỦM 4

Tháng Chín 5, 2018

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NẬM BAN 3

Tháng Chín 5, 2018

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NẬM BAN 2

Tháng Chín 5, 2018

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NẬM BAN 1

Rasmus Ristolainen Jersey